תנאים והגבלות הקשורים לביצוע הזמנה או שירות באמצעות האתר

חברת TISOT.NET בע"מ, המפעילה את שירות TISOT.NET משמשת כשלוחה של הלקוח באיתור השירות הטוב ביותר והזמין ביותר בעבור סוג המוצר או השירות אשר הוגדרו באתר ע"י הלקוח.
אין החברה אחראית לטיב השירות ובפרט לא לאיחורים, שינויי לוחות זמנים או נתיבים הנובעים מסיבות מזג אויר, תחזוקה, פיקוח אוירי או החלטות בעלי המטוסים השונים או טייסיהם. החברה תעשה ככל שביכולתה להעמיד את השירות האיכותי ביותר אשר הוזמן או אושר או הדומה לו ביותר, לשירות הלקוח, בכפוף למגבלות אשר לחברה אין שליטה עליהם.
חשוב להבין שבזמן השהייה במטוס, האחראי היחיד לכל דבר ועניין הוא קברניט המטוס, ואילו בשדות התעופה השונים- חברת ה HANDLING אתה קשורה החברה לה שייך המטוס. במקרה של כלי שייט, מלא האחריות הינה על קברניט הספינה.
בכל מקרה עומד לרשות לקוחותינו קו חרום -972-544-623004 +  במשך 24 שעות ביממה משך כל ימות השנה, ואנו נעשה כל שביכולתנו לאספקה תקינה של השירות בזמן אמיתי.

תנאי לאישור הזמנה- כל הזמנה תאושר בכתב ע"י החברה וע"י הלקוח, ע"ג "הסכם שירות" שישלח ע"י החברה ללקוח עם אישורה העקרוני של ההזמנה על ידו.

תנאי תשלום:
מלא תמורת הטיסה תועבר לחשבון הבנק של החברה, בש"ח , בדולר אמריקאי או ביורו, בדרך של העברה בנקאית לחשבון בנק שפרטיו יכללו בטופס הסכם השירות.
על טיסות מישראל ואליה לא חל מע"מ עפ"י התקנות אך שירותי קרקע חייבים בע"מ מלא.
התשלום יבוצע תוך 3 ימי עבודה מאישור ההזמנה על ידנו ולא יאוחר מ 7 ימי עבודה טרם ביצוע הטיסה או השירות. במידה וההזמנה בוצעה או אושרה פחות משבוע לפני תחילת קבלת השירות, יועבר מלא התשלום מיידית, ולא יאוחר מ 72 שעות טרם קבלת השירות.

דמי ביטול-

במידה ולא פורטו דמי ביטול מיוחדים ב"הסכם השירות" אשר יחולו על העיסקה, יחולו עליה דמי הביטול שלהלן:
א. טיסות- במקרה ביטול בין 96  ל 72 שעות לפני הטיסה- עלות שוות ערך לשעת טיסה
במקרה ביטול בין  71 ל 48 שעות לפני טיסה  - עלות שעתיים טיסה
במקרה ביטול  בין 47 ל 24 שעות לפני טיסה-    עלות 3 שעות טיסה
על ביטולים מאוחרים מ  24 שעות לפני הטיסה המתוכננת יחולו דמי ביטול
מלאים, כולל כל עלות שירותי הקרקע המתוכננים, הקייטרינג והאגרות.
ב.יאכטות וגולטים – ביטול בין 7 ימי עבודה ל 48 שעות לפני היציאה המתוכננת, יגרור דמי ביטול של עלות יום הפלגה.
ביטול מאוחר מ 48 שעות לפני תחילת השירות המוזמן, יחייב דמי ביטול מלאים.

מלונות – ביטול בין 72 ל48 שעות לפני הגעה מתוכננת יגרור דמי ביטול של לילה אחד.
ביטול קצר מ 48 שעות טרם ההגעה המתוכננת יגור דמי ביטול מינימליים של 3 
לילות או 100% מערך ההזמנה, לפי הנמוך מבין שניהם.

שירותים אחרים- דמי ביטול מלאים עבור ביטול של פחות מ 48 שעות לפני מועד קבלת השירות שהוזמן.

כל ביטול יעשה בכתב למייל : reservations@tisot.net   במקביל ובנוסף להודעה טלפונית לטלפון סלולרי מס': 972-544-623004 +