מטוסי סילון קטנים וטורבופרופ

Aircraft Piper Cheyyene 3
Origin Israel
No. of seats 6
Speed 240 Mph
Range 800 Miles
Notes  
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

Aircraft Cessna Citation 2
Origin Israel
No. of seats 8
Speed 385 Mph
Range 1700 Miles
Notes  
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

Aircraft Cessna Citation 3
Origin Europe
No. of seats 8
Speed 450 Mph
Range 2000 Miles
Notes  
Highslide JS
Highslide JS